Järjestökeskus Majakka

Majakassa työskentelee sosiaali- ja terveysjärjestöjen ammattilaisia. Yhteistä järjestökeskus Majakan toimijoille on halu edistää pitkäaikaissairaiden, vammaisten tai muutoin heikossa asemassa olevien ihmisten ja heidän läheistensä hyvinvointia.  Keskeistä toiminnassa on näiden ryhmien osallisuuden edistäminen, vapaaehtois- ja vertaistoiminnan tukeminen, vaikuttaminen, tiedotus, koulutus sekä kuntoutus.

Majakassa on tarjolla tietoa, tukea ja toimintaa tukea tarvitseville sekä ammattihenkilöille ja opiskelijoille.

Keitä majakkalaiset ovat?

Majakassa työskentelevistä henkilöistä moni on valtakunnallisen järjestön aluetyöntekijä, jonka työalue voi olla maantieteellisesti hyvin laaja. Tälle ryhmälle Majakka on kotisatama toimistoineen ja työyhteisöineen.  Työ on monipuolista ja vaatii monenlaista osaamista. Se sisältää muun muassa tiedottamista, kouluttamista, vapaaehtoistyön ja vertaistuen organisoimista, paikallisyhdistysten tukemista, vaikuttamis- ja verkostotyötä sekä kuntoutusta. Majakka yhteisönä mahdollistaa monipuolisen keskinäisen yhteistyön tukea tarvitsevien hyvinvoinnin edistämiseksi.

Nimensä Majakka on saanut tehtävänsä mukaan – majakkahan opastaa ja ohjaa sekä auttaa reitin löytämisessä.